Niềm tin cơ bản

Nền tảng của Tôn chỉ Công ty bao gồm 2 niềm tin cơ bản:

  • Tôn trọng con người
  • Ba niềm vui

Tôn trọng con người

Mỗi con người sinh ra là một cá thể tự do, độc đáo, với khả năng tư duy, lập luận và sáng tạo và khả năng mơ ước. “Tôn trọng con người” đòi hỏi Honda khuyến khích và phát triển những đặc tính này trong công ty bằng việc tôn trọng những khác biệt cá nhân và tin tưởng lẫn nhau như những người cộng sự bình đẳng

1. Lòng tin

Mối quan hệ giữa các thành viên Honda dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Lòng tin đó được tạo lập bởi sự nhận thức tôn trọng cá nhân, giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhận sự giúp đỡ lúc khó khăn, chia sẻ kiến ​​thức, đóng góp chân thành để hoàn thành trách nhiệm.

2. Bình đẳng

Nhận thức và tôn trọng những khác biệt cá nhân trong mỗi người và đối xử với nhau một cách công bằng. Công ty chúng tôi cam kết thực hiện theo nguyên tắc này và tạo cơ hội bình đẳng cho mỗi cá nhân. Cơ hội cho từng cá nhân không phụ thuộc vào chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc, quốc tịch, học vấn, địa vị kinh tế hay xã hội

3. Chủ động

Hãy suy nghĩ một cách sáng tạo và hành động theo sáng kiến ​​và đánh giá của chính bạn, đồng thời nhận thức rõ về trách nhiệm đối với kết quả của những hành động đó.

Ba niềm vui

Honda đặt 3 niềm vui lên hàng đầu:

1. Niềm vui Mua hàng

Niềm vui Mua hàng

 

Đạt được thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mong đợi của mỗi khách hàng.

2. Niềm vui Bán hàng

Niềm vui Bán hàng

 

Đạt được khi những người tham gia vào việc bán và cung ứng dịch vụ cho các sản phẩm Honda phát triển mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

3. Niềm vui Sáng tạo

Niềm vui Sáng tạo

 

Đạt được khi chất lượng sản phẩm vượt quá sự mong đợi và chúng ta có được niềm tự hào khi công việc tiến hành thuận lợi.

Đạt được khi các thành viên Honda và các nhà cung cấp tham gia vào việc phát triển, thiết kế và sản xuất các sản phẩm Honda nhận thấy niềm vui của khách hàng cũng như các đại lý của Honda có được do những nỗ lực của mình.

Tôn chỉ công ty (sứ mệnh)

Tôn chỉ công ty (sứ mệnh)

 

Duy trì quan điểm toàn cầu, chúng tôi nỗ lực hết mình cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, với giá cả hợp lý nhằm thỏa mãn khách hàng trên toàn thế giới.

Chính sách quản lý

Chính sách quản lý

 

  • Luôn vươn tới bằng tham vọng và sự tươi trẻ.
  • Tôn trọng lý thuyết vững chắc, phát triển những ý tưởng mới, và sử dụng thời gian hiệu quả nhất.
  • Hứng thú trong công việc và khuyến khích giao tiếp cởi mở.
  • Không ngừng phấn đấu cho một qui trình làm việc hài hòa.
  • Luôn quan tâm đến giá trị của nghiên cứu và nỗ lực.